Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vəː˧˥jə̰ː˩˧jəː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəː˩˩və̰ː˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

vớ

 1. Đphg Bít tất.
  Mang giầy mang vớ.

Động từ sửa

vớ

 1. Níu lấy, tóm được.
  Vớ lấy hòn gạch cầm ném ngay.
  Vớ phải cọc chèo.
  Vớ được tờ báo đọc cho đỡ buồn.
  Vớ được ông khách sộp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa