Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hi˧˥hḭ˩˧hi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hi˩˩hḭ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

  1. Nói ngựa kêu.
    Những con ngựa vang lừng (Nguyễn Huy Tưởng)

Tham khảo sửa