Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰m˧˩˧kəm˧˩˨kəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəm˧˩kə̰ʔm˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cẩm

  1. Viên cảnh sát trưởng thời thực dân Pháp.
    Ông cẩm.
    Viên cẩm.
  2. Sở cảnh sát thời thực dân Pháp.
    Sở cẩm.

Tham khảo sửa