Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kam˧˧kam˧˥kam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kam˧˥kam˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

căm

  1. Đphg Nan hoa.

Động từ sửa

căm

  1. Tức giận ngầm, nén dồn trong lòng.
    Nghe nó nói tôi căm lắm.

Tham khảo sửa

Tiếng Quảng Lâm sửa

Danh từ sửa

căm

  1. tên.