Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̰ʔm˨˩ɣə̰m˨˨ɣəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəm˨˨ɣə̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa