Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̤ːn˨˩naːŋ˧˧naːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naːn˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

nàn

  1. Biến âm của nạn (dùng trong văn học cũ).
    Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

nàn

  1. chậm, lâu.
  2. khó.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên