Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

feel /ˈfil/

 1. Sự sờ mó.
  soft to the feel — sờ thấy mềm
 2. Xúc giác.
 3. Cảm giác (khi sờ mó).
 4. Cảm giác đặc biệt (của cái gì).
  the feel of wet sawdust — cảm giác mùn cưa ướt khi sờ mó vào

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

feel ngoại động từ felt /ˈfil/

 1. Sờ mó.
  to feel one's way — dò dẫm đường đi; thận trọng tiến bước
 2. Thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng.
  to feel a pain — cảm thấy đau
  he feels the criticism keenly — hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình
 3. Chịu đựng.
  to feel someone's vengeance — chịu đựng sự trả thù của ai
 4. Chịu ảnh hưởng.
  ship feels her helm — tàu ăn theo tay lái
 5. (Quân sự) Thăm dò, thám.
 6. (Y học) Bắt, sờ.
  to feel someone's pulse — bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai

Nội động từ sửa

feel nội động từ felt /ˈfil/

 1. Sờ, sờ soạng, tìm.
  to feel for something — dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì
 2. Cảm thấy.
  to feel certain that — cảm thấy, chắc rằng
  to feel cold — cảm thấy lạnh
  to feel happy — cảm thấy sung sướng
 3. Hình như, có cảm giác như.
  air feels chilly — không khí hình như lạnh
  this cloth feels like velvet — vải này sờ có cảm giác như nhung
 4. Cảm nghĩ là, cho là.
  if that's the way you feel about it — nếu anh cho là như thế, nếu ý anh là như thế
 5. Cảm thông, cảm động.
  to feel for (with) someone in his sorrow — cảm thông với nỗi đau đớn của ai

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa


Tham khảo sửa