Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zup˧˥ ɗəʔə˧˥jṵp˩˧ ɗəː˧˩˨jup˧˥ ɗəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟup˩˩ ɗə̰ː˩˧ɟup˩˩ ɗəː˧˩ɟṵp˩˧ ɗə̰ː˨˨

Động từ sửa

giúp đỡ

  1. Giúp nói chung.
    Giúp đỡ thương binh.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa