Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zup˧˥ ɗəʔə˧˥jṵp˩˧ ɗəː˧˩˨jup˧˥ ɗəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟup˩˩ ɗə̰ː˩˧ɟup˩˩ ɗəː˧˩ɟṵp˩˧ ɗə̰ː˨˨

Động từ Sửa đổi

giúp đỡ

  1. Giúp nói chung.
    Giúp đỡ thương binh.

Dịch Sửa đổi

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi