Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɪɡ.ˈzækt/

  Hoa Kỳ  [ɪɡ.ˈzækt]

Tính từSửa đổi

exact /ɪɡ.ˈzækt/

 1. Chính xác, đúng, đúng đắn.
  exact sciences — khoa học chính xác

Ngoại động từSửa đổi

exact ngoại động từ (+ from, of) /ɪɡ.ˈzækt/

 1. Tống (tiền... ); bắt phải nộp, bắt phải đóng, bóp nặn (thuế... ).
 2. Đòi hỏi, đòi khăng khăng, đòi hỏi cấp bách.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɛɡ.zakt/

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực exact
/ɛɡ.zakt/
exacts
/ɛɡ.zakt/
Giống cái exacte
/ɛɡ.zakt/
exactes
/ɛɡ.zakt/

exact /ɛɡ.zakt/

 1. Đúng, chính xác.
  Copie exacte — bản sao đúng
  Raisonnement exact — lập luận chính xác
 2. Đúng giờ.
  Être exact au rendez-vous — đến nơi hẹn đúng giờ
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Đứng đắn, đúng mực.
  Fonctionnaire exact — viên chức đúng mực
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Nghiêm túc.
  Discipline exacte — kỷ luật nghiêm túc
  Les sciences exactes — toán học.
  les sciences exactes et naturelles — khoa học tự nhiên

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi