Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗuŋ˧˥ mɨ̰ʔk˨˩ɗṵŋ˩˧ mɨ̰k˨˨ɗuŋ˧˥ mɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuŋ˩˩ mɨk˨˨ɗuŋ˩˩ mɨ̰k˨˨ɗṵŋ˩˧ mɨ̰k˨˨

Tính từ sửa

đúng mực

  1. Đúng đắn, có chừng mực, theo đúng khuôn phép trong cách cư xử.
    Xử sự rất đúng mực.
    Ăn nói đúng mực.

Tham khảo sửa

  • Đúng mực, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam