Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨŋ˧˥ ɗan˧˥ɗɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰ŋ˩˧ɗɨŋ˧˥ ɗaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨŋ˩˩ ɗan˩˩ɗɨ̰ŋ˩˧ ɗa̰n˩˧

Tính từ

sửa

đứng đắn

  1. Nói đến tính cách của một người sống đẹp, từ cách ăn mặc, giao tiếp, đi đứng.
    Anh ta còn trẻ nhưng rất đứng đắn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa