Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔp˨˩no̰p˨˨nop˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nop˨˨no̰p˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nộp

  1. Giao, đưa cho chính quyền, cho người trên.
    Nộp bài.
    Nộp đơn.

Tham khảo

sửa