Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔam˧˥jam˧˩˨jam˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟa̰m˩˧ɟam˧˩ɟa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa