Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̰ːʔj˨˩ɣə̰ːj˨˨ɣəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəːj˨˨ɣə̰ːj˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

gợi

  1. Khêu ra, khơi ra.
    Gợi chuyện.
  2. Làm nhớ đến, thoáng hiện lên một ý nghĩ nào.
    Câu chuyện gợi nhiều ý nghĩ mới.

Tham khảo Sửa đổi