Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̰ːʔj˨˩ɣə̰ːj˨˨ɣəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəːj˨˨ɣə̰ːj˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

gợi

  1. Khêu ra, khơi ra.
    Gợi chuyện.
  2. Làm nhớ đến, thoáng hiện lên một ý nghĩ nào.
    Câu chuyện gợi nhiều ý nghĩ mới.

Tham khảo

sửa