Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəʔəj˧˥ɣəj˧˩˨ɣəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣə̰j˩˧ɣəj˧˩ɣə̰j˨˨

Động từ

sửa

gẫy

  1. Xem gãy