Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ə.ˈrɑɪz/

  Hoa Kỳ  [ə.ˈrɑɪz]

Nội động từSửa đổi

arise nội động từ /ə.ˈrɑɪz/

 1. Xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra.
  more difficulties arose — nhiều khó khăn nảy sinh ra
  there arose many heroes — nhiều anh hùng xuất hiện
 2. Phát sinh do; do bởi.
  difficulties arising from the war — những phát sinh khó khăn do chiến tranh
 3. (Thơ ca) Sống lại, hồi sinh.
 4. (Từ cổ, nghĩa cổ) Mọc lên; trở dậy.
 5. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; từ cổ, nghĩa cổ) Nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi