Xem thêm: Winter

Tiếng Afrikaans sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈvən.tər/

Danh từ sửa

winter (số nhiều winters)

 1. Mùa đông.

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈwɪn.tɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

winter /ˈwɪn.tɜː/

 1. Mùa đông.
  in winter — về mùa đông
 2. (Thơ ca) Năm, tuổi.
  a man of sixty winters — một người sáu mươi tuổi
 3. (Thơ ca) Lúc tuổi già.
  to stand on winter's verge — sắp về già

Tính từ sửa

winter /ˈwɪn.tɜː/

 1. (Thuộc) Mùa đông.
  winter season — mùa đông
  winter life — cuộc sống về mùa đông
  winter quarters — nơi đóng quân mùa đông
  winter sleep — sự ngủ đông

Nội động từ sửa

winter nội động từ /ˈwɪn.tɜː/

 1. Trú đông, tránh rét.
  to winter in the south — tránh rét ở miền nam
 2. Qua đông (cây cỏ... ).

Ngoại động từ sửa

winter ngoại động từ /ˈwɪn.tɜː/

 1. Đưa đi trú đông; đưa đi ăn cỏ để tránh rét.
  to winter the cattle — đưa vật nuôi đi tránh rét

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa