Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṳə˨˩ ɗəwŋ˧˧muə˧˧ ɗəwŋ˧˥muə˨˩ ɗəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muə˧˧ ɗəwŋ˧˥muə˧˧ ɗəwŋ˧˥˧

Danh từ sửa

mùa đông

  1. Xem đông