Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈstrɛs]

Danh từSửa đổi

stress /ˈstrɛs/

 1. Sự nhấn mạnh.
  to lay stress on something — nhấn mạnh một điều gì
 2. (Ngôn ngữ học) Trọng âm; âm nhấn.
 3. Sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lực.
  subjected to great stress — phải cố gắng nhiều
 4. Sự bắt buộc.
  under stress of weather — vì thời tiết bắt buộc
 5. (Kỹ thuật) Ứng suất.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

stress ngoại động từ /ˈstrɛs/

 1. Nhấn mạnh (một âm, một điểm... ).
 2. (Kỹ thuật) Cho tác dụng ứng suất.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
stress
/stʁɛs/
stress
/stʁɛs/

stress /stʁɛs/

 1. (Y học) Ứng suất.

Tham khảoSửa đổi