Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲən˧˥ɲə̰ŋ˩˧ɲəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˩˩ɲə̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhấn

  1. Ấn xuống.
    Nhấn phím đàn.

Tham khảo sửa