Tiếng AnhSửa đổi

 
sculpture

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

sculpture /ˈskəlp.tʃɜː/

  1. Thuật điêu khắc, thuật chạm trổ.
  2. Công trình điêu khắc.
  3. (Sinh vật học) Đường vân, nét chạm (trên vỏ sò... ).

Động từSửa đổi

sculpture /ˈskəlp.tʃɜː/

  1. Điêu khắc, chạm trổ; trang trí bằng điêu khắc.
  2. nhà điêu khắc.
  3. (Sinh vật học) , (động tính từ quá khứ) nét chạm (vỏ sò... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
sculpture
/skyl.tyʁ/
sculptures
/skyl.tyʁ/

sculpture gc /skyl.tyʁ/

  1. Nghệ thuật điêu khắc.
  2. Tác phẩm điêu khắc.
    Une belle sculpture — một tác phẩm điêu khắc đẹp

Tham khảoSửa đổi