Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ fə̰m˧˩˧ta̰ːk˩˧ fəm˧˩˨taːk˧˥ fəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ fəm˧˩ta̰ːk˩˧ fə̰ʔm˧˩

Danh từ sửa

tác phẩm

  1. Công trình do các nghệ sĩ, nhà văn và các nhà khoa học (mảng xã hội) tạo nên.
    Tác phẩm mới xuất bản.

Dịch sửa

Tham khảo sửa