Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːk˧˥ fə̰m˧˩˧ta̰ːk˩˧ fəm˧˩˨taːk˧˥ fəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːk˩˩ fəm˧˩ta̰ːk˩˧ fə̰ʔm˧˩

Danh từ Sửa đổi

tác phẩm

  1. Công trình do các nghệ sĩ, các nhà văn hoá, khoa học tạo nên.
    Tác phẩm khoa học nổi tiếng.
    Tác phẩm mới xuất bản.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi