Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

sculptures

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của sculpture

Chia động từSửa đổi