Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

scribe /ˈskrɑɪb/

  1. Người viết, người biết viết.
  2. Người sao chép bản thảo.
  3. (Kinh thánh) Người Do thái giữ công văn giấy tờ.
  4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Nhà luật họcthần học Do thái.
  5. (Như) Scriber.

Ngoại động từSửa đổi

scribe ngoại động từ /ˈskrɑɪb/

  1. Kẻ bằng mũi nhọn.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
scribe
/skʁib/
scribes
/skʁib/

scribe /skʁib/

  1. (Nghĩa xấu) Dân cạo giấy, ký lục.
  2. (Sử học) Thư lại (Ai Cập).
  3. (Sử học) Thầy giảng giáo lý (Do Thái).

Tham khảoSửa đổi