Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
muʔuj˧˥ ɲɔ̰ʔn˨˩muj˧˩˨ ɲɔ̰ŋ˨˨muj˨˩˦ ɲɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mṵj˩˧ ɲɔn˨˨muj˧˩ ɲɔ̰n˨˨mṵj˨˨ ɲɔ̰n˨˨

Danh từ

sửa

mũi nhọn

  1. Như mũi
    Thọc một mũi nhọn tấn công vào vùng địch.

Tham khảo

sửa