Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːw˧˧ ʨɛp˧˥ʂaːw˧˥ ʨɛ̰p˩˧ʂaːw˧˧ ʨɛp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˧˥ ʨɛp˩˩ʂaːw˧˥˧ ʨɛ̰p˩˧

Động từSửa đổi

sao chép

  1. Chép lại đúng y như bản gốc.
    Văn bản sao chép.
    Sao chép kinh nghiệm nước ngoài.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi