Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ki˧˥ lṵʔk˨˩kḭ˩˧ lṵk˨˨ki˧˥ luk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ki˩˩ luk˨˨ki˩˩ lṵk˨˨kḭ˩˧ lṵk˨˨

Từ tương tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

ký lục

  1. Viên chức ngồi biên chép sổ sách trong các sở thời Pháp thuộc.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi