Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈkwɪk]

Danh từSửa đổi

quick /ˈkwɪk/

 1. Thịt mềm (dưới móng tay, móng chân, trong vết thương).
 2. Tâm can, ruột gan; chỗ nhạy cảm nhất.
  the insult stung him to the quick — lời lăng mạ làm anh đau nhói tâm can
  to cut (touch) to the quick — chạm vào chỗ nhạy cảm nhất, chạm nọc
 3. (The quick) (từ cổ, nghĩa cổ) những người còn sống.
  the quick and the dead — những người còn sống và những người đã chết

Thành ngữSửa đổi

 • to the quick:
  1. Đến tận xương tuỷ.
   to be a radical to the quick — là người cấp tiến đến tận xương tuỷ, là người cấp tiến trăm phần trăm

Tính từSửa đổi

quick /ˈkwɪk/

 1. Nhanh, mau.
  a quick train — chuyến xe lửa (tốc hành) nhanh
  be quick — nhanh lên
 2. Tinh, sắc, thính.
  a quick eye — mắt tinh
  a quick ear — tai thính
 3. Tính linh lợi, hoạt bát, nhanh trí, sáng trí.
  a quick mind — trí óc linh lợi
  a quick child — một em bé sáng trí
  quick to understand — tiếp thu nhanh
 4. Nhạy cảm, dễ.
  to be quick to take offence — dễ phật lòng, dễ giận
  to be quick of temper — dễ nổi nóng, nóng tánh
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sống.
  to be with quick child; to be quick with child — có mang sắp đến ngày sinh (thai đã đạp ở trong bụng)
  quick hedge — hàng rào cây xanh

Thành ngữSửa đổi

Phó từSửa đổi

quick /ˈkwɪk/

 1. Nhanh.
  don't speak so quick — đừng nói nhanh thế

Tham khảoSửa đổi