Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲajŋ˧˧ ʨi˧˥ɲan˧˥ tʂḭ˩˧ɲan˧˧ tʂi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˥ tʂi˩˩ɲajŋ˧˥˧ tʂḭ˩˧

Tính từ

sửa

nhanh trí

  1. khả năng nghĩ nhanh và đối phó nhanh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa