Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰiət˧˥ ke˧˥tʰiə̰k˩˧ kḛ˩˧tʰiək˧˥ ke˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰiət˩˩ ke˩˩tʰiə̰t˩˧ kḛ˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

thiết kế

  1. Bản thiết kế.
    Xây dựng theo thiết kế mới.
  2. () H. Thước,

Tính từ Sửa đổi

thiết kế

  1. Thanh Hoá.

Động từ Sửa đổi

thiết kế

  1. Làm đồ án, xây dựng một bản vẽ với tất cả những tính toán cần thiết để theo đó xây dựng công trình, sản xuất sản phẩm.
    Thiết kế công trình nhà văn hoá.
    Thiết kế và thi công.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi