((-vi-))

Tính từSửa đổi

hoạt bát

Tính từSửa đổi

Như nhí nhảnh.


Tham khảoSửa đổi