Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phù: họp lại; hợp: giống nhau

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṳ˨˩ hə̰ːʔp˨˩fu˧˧ hə̰ːp˨˨fu˨˩ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˧˧ həːp˨˨fu˧˧ hə̰ːp˨˨

Động từ sửa

phù hợp

  1. Khớp đúng với nhau.
    Giải pháp phù hợp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa