Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naʔaj˧˥naj˧˩˨naj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
na̰j˩˧naj˧˩na̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nãy

  1. Từ đặt sau những tiếng khi, lúc, ban, để hợp thành những phó từ chỉ một thời gian vừa mới qua.
    Khi nãy.
    Lúc nãy.
    Ban nãy.

Tham khảo sửa