Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔ̤j˨˩nɔj˧˧nɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nòi

  1. Xem Giống
    Con nòi cháu giống.

Tính từ sửa

nòi

  1. Rất thạo (thtục).
    Cờ bạc nòi.

Tham khảo sửa