Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔ̤j˨˩nɔj˧˧nɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nòi

  1. Xem Giống
    Con nòi cháu giống.

Tính từ Sửa đổi

nòi

  1. Rất thạo (thtục).
    Cờ bạc nòi.

Tham khảo Sửa đổi