Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔ̰j˧˩˧nɔj˧˩˨nɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˧˩nɔ̰ʔj˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nỏi

  1. Trở nên khá giả.
    Gia đình ấy cũng mới nỏi thôi.

Tham khảo sửa