Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̤j˨˩nəj˧˧nəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nầy

  1. Th. X. Này.

Tham khảo sửa