Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

nay /ˈneɪ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sự từ chối, sự cự tuyệt, sự trả lời không.
  to say someone nay — từ chối ai, không tán thành ai; cấm đoán ai
  the nays have it — số người không tán thành chiếm đa số
  will not take nay — nhất định không nhận sự cự tuyệt

Phó từ sửa

nay /ˈneɪ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Không.
  nay I will not... — không, tôi không muốn...
 2. Không những thế; hơn thế, mà lại còn; nói cho đúng hơn.
  I suspect nay I am certain that he is wrong — tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta trái

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naj˧˧
naj˧˥naj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naj˧˥naj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nay

 1. Hiện giờ.
  Hôm nay.
  Ngày nay.
  Thời nay.
 2. Trgt Bây giờ; Hiện giờ.
  Tát đầm, mai tát đìa, ngày kia giỗ hậu. (tục ngữ)

Tham khảo sửa