Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6CE5, 泥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CE5

[U+6CE4]
CJK Unified Ideographs
[U+6CE6]
U+F9E3, 泥
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E3

[U+F9E2]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9E4]

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Bùn.

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, nơi, , nề, nể, nệ

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.