Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
men˧˥mḛn˩˧məːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
men˩˩mḛn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

mến

  1. Yêu thích.
    Mến cảnh mến người.

Tham khảo sửa