Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːm˧˧jaːm˧˥jaːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːm˧˥ɟaːm˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

giam

 1. Giữ (người bị coi là có tội) ở một nơi nhất định, không cho tự do đi lại, tự do hoạt động.
  Giam tù trong ngục.
  Bắt giam.
  Trại giam.
 2. (Kết hợp hạn chế) . Giữ tại một chỗ, không cho tự do rời khỏi.
  Trời mưa bị giam chân ở nhà.
  Giam mình trong phòng thí nghiệm.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa