Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vən˧˥jə̰ŋ˩˧jəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˩˩və̰n˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

vấn

  1. Quấn thành vòng.
    Cái vành khăn em vấn đã tròn. (ca dao)
    Người giòn chẳng lọ vấn khăn mới giòn. (cổ)
  2. Hỏi.
    Vấn tội.
    Tự vấn lương tâm.

Tham khảo

sửa