Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vən˧˥jə̰ŋ˩˧jəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˩˩və̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

vấn

  1. Quấn thành vòng.
    Cái vành khăn em vấn đã tròn. (ca dao)
    Người giòn chẳng lọ vấn khăn mới giòn. (cổ)
  2. Hỏi.
    Vấn tội.
    Tự vấn lương tâm.

Tham khảo sửa