Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maʔajŋ˧˥man˧˩˨man˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ma̰jŋ˩˧majŋ˧˩ma̰jŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mãnh

  1. Người chưa có vợ con đã chết.

Tham khảo sửa