Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miən˧˧miəŋ˧˥miəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miən˧˥miən˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ riêng

sửa

Miên

  1. Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc Khơ-me.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa