Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miən˧˧miəŋ˧˥miəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miən˧˥miən˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ riêng Sửa đổi

Miên

  1. Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc Khơ-me.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi