Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤ŋ˨˩tʰaŋ˧˧tʰaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaŋ˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Đại từ sửa

thằng

  1. Đại từ đặt trước những danh từ chỉ người giới namhàng dưới mình hoặc đáng khinh.
    Thằng em.
    Thằng cháu.
    Thằng kẻ trộm.
    Thằng lê dương.

Ghi chú sử dụng sửa

Đây là từ thô tục, chỉ nên dùng trong giao tiếp khi hai bên quen biết, ngang hàng nhau hoặc với mục đích xúc phạm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa