Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤ŋ˨˩tʰaŋ˧˧tʰaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaŋ˧˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

thằng

  1. Đại từ đặt trước những danh từ chỉ người giới namhàng dưới mình hoặc đáng khinh.
    Thằng em.
    Thằng cháu.
    Thằng kẻ trộm.
    Thằng lê dương.

Ghi chú sử dụng Sửa đổi

Đây là từ thô tục, chỉ nên dùng trong giao tiếp khi hai bên quen biết, ngang hàng nhau hoặc với mục đích xúc phạm.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi