Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭʔn˨˩ʐḭn˨˨ɹɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹin˨˨ɹḭn˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rịn

  1. Thấm ra ít một.
    Rịn mồ hôi.

Tham khảo sửa