Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laʔajŋ˧˥lan˧˩˨lan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
la̰jŋ˩˧lajŋ˧˩la̰jŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lãnh

  1. Đphg Lĩnh1.
    Quần lãnh.
  2. Như lĩnh
    Lãnh canh.
    Lãnh lương.
    Lãnh tiền.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa