Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

U+4EE4, 令
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE4

[U+4EE3]
CJK Unified Ideographs
[U+4EE5]
U+F9A8, 令
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A8

[U+F9A7]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9A9]

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Quan toà.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

lênh, liệng, lanh, loanh, lành, lình, lệnh, rình, lịnh

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləjŋ˧˧ liə̰ʔŋ˨˩ lajŋ˧˧ lwajŋ˧˧ la̤jŋ˨˩ lï̤ŋ˨˩ lə̰ʔjŋ˨˩ zï̤ŋ˨˩ lḭ̈ʔŋ˨˩len˧˥ liə̰ŋ˨˨ lan˧˥ lwan˧˥ lan˧˧ lïn˧˧ lḛn˨˨ ʐïn˧˧ lḭ̈n˨˨ləːn˧˧ liəŋ˨˩˨ lan˧˧ lwan˧˧ lan˨˩ lɨn˨˩ ləːn˨˩˨ ɹɨn˨˩ lɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
leŋ˧˥ liəŋ˨˨ lajŋ˧˥ lwaŋ˧˥ lajŋ˧˧ lïŋ˧˧ leŋ˨˨ ɹïŋ˧˧ lïŋ˨˨leŋ˧˥ liə̰ŋ˨˨ lajŋ˧˥ lwaŋ˧˥ lajŋ˧˧ lïŋ˧˧ lḛŋ˨˨ ɹïŋ˧˧ lḭ̈ŋ˨˨leŋ˧˥˧ liə̰ŋ˨˨ lajŋ˧˥˧ lwaŋ˧˥˧ lajŋ˧˧ lïŋ˧˧ lḛŋ˨˨ ɹïŋ˧˧ lḭ̈ŋ˨˨