Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiən˧˧ vɛ̰ʔn˨˩ŋwiəŋ˧˥ jɛ̰ŋ˨˨ŋwiəŋ˧˧ jɛŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˥ vɛn˨˨ŋwiən˧˥ vɛ̰n˨˨ŋwiən˧˥˧ vɛ̰n˨˨

Tính từ

sửa

nguyên vẹn

  1. Đầy đủ trọn vẹn, không ai xâm phạm, không mất mát.
    Lãnh thổ nguyên vẹn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa