Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḭ̈ʔŋ˨˩lḭ̈n˨˨lɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lïŋ˨˨lḭ̈ŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

lịnh

  1. Đphg Lệnh.
    Hạ lịnh.
    Ra lịnh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa