Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰiəw˧˥ tʰon˧˥tʰiə̰w˩˧ tʰo̰ŋ˩˧tʰiəw˧˥ tʰoŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰiəw˩˩ tʰon˩˩tʰiə̰w˩˧ tʰo̰n˩˧

Định nghĩa sửa

thiếu thốn

  1. Dưới mức cần dùng.
    Ăn thiếu thốn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa